संपर्क -


संस्थेच्या कामकाजाबाबत -
     श्री. नारायण डी. नवले
     ४, आर. एम. ओ. क्वार्टर्स, १ला माळा, सर ज.जी. समुह रुग्णालय,
     मुंबई-४००००८.
     मोबाईल क्र. ९९८७३३३७१८. ई-मेल - navale@jiremalisamaj.com

समाजातील वधुवर विषयक व गुणवंत विद्यार्थ्यांची माहिती विषयक -
     श्री. प्रशांत मुरलिधर सोनवणे
     फ्लॅट नं. २, रामकॄष्ण पार्क, उंटवाडी, नाशिक - ८.
     मोबाईल क्र. ९३२५२२२३७७. ई-मेल - prashant@jiremalisamaj.com
     (मु. पो. देश-शिरवाडे, ता. साक्री, जि. धुळे )

जिरेभुषण - मुखपृष्ठाची माहिती -
     श्री. नारायण डी. नवले
     ४, आर. एम. ओ. क्वार्टर्स, १ला माळा, सर ज.जी. समुह रुग्णालय,
     मुंबई-४००००८.
     मोबाईल क्र. ९९८७३३३७१८. ई-मेल - navale@jiremalisamaj.com

जिरेभुषण - दिनदर्शिका माहिती -
     श्री. सतिष खुरद
     मु.पो. भोसा, ता. मेहकर, जिल्हा बुलडाणा.
     मोबाईल क्र. ९८२३६४१५८७ / ७०५७००६४४१.
More Website Templates at TemplateMonster.com!
2012 Copy Right Jiremalisamaj.